Svícen

Když jsme procházeli vánoční trhy upoutal mě dřevěný svícínek, tak jsem ho zkusila upéct z perníku.